top of page
real estate
Gayrimenkul
Sosyal Etkiyi Gözet
Kurumsal Yönetişimi Güçlendir

Sürdürülebilir ve Sağlıklı Büyüme için Kurumsal Yönetişim, Alternatif Finansman Kaynakları ve Kurumların Re-Organizasyonu

Gayrimenkul firmaları, düşen satışlar, artan boşluk oranları, yükselen enflasyon ve faiz oranları, artan rekabet, yetersiz regülasyonlar, yabancı yatırım tutarında düşüş ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerde artan politik riskler sebebiyle zorluklarla karşı karşıya kalmakta.

 

Mevcut gelişmelerin, pazar koşullarının ve taleplerin ışığında sektörün yeniden yapılandırılması gerekmekte.

 

Değişen koşullar ve gelecek beklentiler ışığında firmaların re-organizasyonu, kurumsal sürdürülebilir yönetişim ilkelerinin gözden geçirilmesi ve alternatif finansman kaynaklarına erişim ve etkin kullanımı gayrimenkul firmalarını geleceğe taşıyacak temel hususlar olacaktır.

construction
İnşaat
Taahhüt
Verimliliği Arttır
Teknolojiye Yatırım Yap

Akıllı Binalar, Bina Bilgi Modellemesi (BIM), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Yapay Zeka (AI) Sektörün Geleceğini Şekillendirecek

Dijital dönüşüm tüm sektörleri değiştiriyor. İnşaat sektörü dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri en son adapte edebilen bir sektör olmakla birlikte bina bilgi modellemesi (BIM), akıllı bina tasarım ve uygulamaları, nesnelerin internet (IoT), kurumsal kaynak planlama (ERP) inşaat endüstrisinin takip ettiği öncü dijital dönüşüm unsurlarıdır.

 

Bu teknolojik değişimlerin gereklerini şirketlerinde uygulayamayan, kurum kültürlerini bu değişime göre düzenleyemeyen firmaların yakın gelecekte varlıklarını sürdürmesi çok zor olacaktır.

energy
Enerji
Çevreyi Koru
Sürdürülebilirliğe Önem Ver

Artan Risklere Rağmen Enerji Sektörü Global Yatırımlar için Cazibesini Korumakta

Petrol fiyatlarındaki değişkenlik, ticaret savaşları, çevresel kaygılar ve artan politik riskler enerji firmalarının karşı karşıya olduğu temel sorunlar.

 

Güçlü bir kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetişim anlayışı, dengeli iş kolu çeşitlendirmesi, güçlü finansal yönetim ve gerçekçi pazar tahminleriyle enerji firmaları yatırımcıların iştahını her zaman çekecektir.

financial services
Finansal
Hizmetler
Sürdürülebilir Yatırım
& Büyüme Sağla

Blok Zincir, Ticaret Savaşları, Dijital Ödeme Sistemleri ve Ötesi: Finans Sektörünü Gelecekte Ne Bekliyor?

Dünya ekonomisi zorlu bir dönemden geçiyor. Ticaret savaşları ve artan faiz oranları yatırımların ve para akışının gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere aktığını gösteriyor.

 

Blok zinciri, hala sorgulanan dijital ödeme sistemleri ve finans alanındaki teknolojik gelişmeler hızla uygulama alanı buluyor.

 

Politik gerilimler sebebiyle gelişmekte olan ülkelere yatırım iştahında bir gerileme söz konusu. Sürekli tekrar eden ekonomik krizlere karşı varlığa dayalı finansal sistem bir çözüm olabilir ancak yatırımcının getiri beklentisi ile projelerin karlılıkları arasında doğru bir kesişim noktası bulunması önem arzetmekte.

healthcare
Sağlık
Sektörü
Çalışana Değer Ver & Onları Dinle
Akıllı Veri Kullan

Sağlık Yatırımlarında Sosyal ve Teknolojik Yaklaşımların Kesişimleri bir Zorunluluk

Yeni sağlık ekipmanları ve ilaç tedavi yöntemlerinin gelişimi konusunda yenilik sağlık sektörü açısından önemli.

 

Sosyal beklentinin algılanıp doğru okunması, sağlık sektöründe en az teknolojik gelişmeler kadar önem arzetmekte.

 

Hastaları motive ederek iyileştirecek akıllı stratejilerin geliştirilmesi sağlık endüstrisi açısından oldukça önemli bir adım olacaktır.

education
Eğitim
Geleceğe Yatırım Yap
Güçlü Sistem Kur

Kültür, Değerler ve Stratejik Yenilikçi Çözümler Geleceğin Eğitiminin Temel Yapıtaşları Olacak

Eğitim sistemi kurma ve strateji geliştirme hızla değişen koşullar ve sosyal beklentiler sebebiyle zorluklarla karşı karşıyadır.

 

Kültürün ve ana değerlerin stabil ve uzun vadeli planlanmış olmasının yanı sıra eğitim içeriklerinin değişen global koşullara ve gelecek beklentilerine ayak uydurması gerekmektedir.

 

Bu ancak stratejik yenilikçi çözümlerin uygulanmasıyla mümkün olabilir.

manufacturing
Üretim
Dijital Dönüşüm
Ortak Akıl ve Zeka

Endüstri 4.0 Devrimi Üretim Sektörü için Önemli, Peki ya Sosyal Etki?

Endüstri 4.0 devrimi tüm üretim sistem ve yöntemlerini değiştiriyor.

 

Cihazların birbiriyle konuşması, yapay zekâ (AI) ve robot kullanımı, akıllı lojistik sistemleri, artan verim ve düşen maliyetler endüstri 4.0’ın üretim endüstrisine yansıyan en temel uygulama alanlarıdır.

 

Bu dönüşümün sosyal etkilerle birlikte ele alınması gerekir: Çalışanlara değer verilerek ve onların eğitimine daha çok önem vererek.

retail
Perakende
İşbirliği Geliştir
Müşteriye Önem Ver

Müşteri Davranışları ve Teknoloji Kullanımı: Peki ya Sonra?

Perakende sektörü müşteri odaklı olup müşterilerin değişen algı ve davranışları sektöre ait stratejileri belirlemekte.

 

Teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka (AI) kullanımı Pazar paylarının artması kadar yeni pazarlara giriş açısından da önem arzetmekte.

tourism
Turizm
Akıllı Stratejiler Geliştir
Güçlü Marka Oluştur

E-ticaret, Mobilite, Politika ve Milenyalların Beklentileri Sektörü Değiştiriyor

Online rezervasyon, e-ticaret ve mobilitenin her alanda yaygınlaşması gibi teknolojik gelişmeler, milenyalların ve yeni jenerasyonun müşteri davranış ve tercihleri turizm sektörünü değiştirmekte.

 

Politik ilişkiler ve ekonomik gelişmeler de turist sayılarını ve harcama tutarlarını etkilemekte. Bu çerçevede, ancak iş yapış modellerini değişen koşullara adapte edebilen ve güçlü markalar oluşturabilen firmalar geleceğin turizm sektöründe kendilerine yer bulabileceklerdir.

bottom of page