top of page
strategy
Strateji
Analiz
Geliştirme
Uygulama

Yeni İş Modelleri için Yeni Stratejiler

Global ekonomik, politik ve teknolojik değişimler firmaların yakın gelecekte ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için yeni stratejiler üretmesini zorunlu kılıyor.

 

Start-up’lar hızla büyüyor ve geleneksel şirketler uzun süredir liderlik ettikleri konumlarını kaybediyorlar.

 

Stratejistlerin bu firmaları geleceğe taşıyabilmek için değişen bu zorlayıcı ve yeni koşulların farkında olmaları, yeni yaklaşımlar geliştirmeleri yeni stratejik modelleri firmalarda uygulayabilmeleri önemlidir.

project managemet
Proje
Yönetimi
Kontrat & Talep Yönetimi
BIM & ERP Çözümleri
Maliyet & Zaman Yönetimi

Teknoloji Odaklı Proje Yönetim Yaklaşımı ile Fark Oluşturma

Proje yönetimi, paydaş, iletişim, zaman, maliyet, risk ve kalite gibi birçok proje yönetim bileşenini daha başarılı sonuçlara alabilmek için biraraya getiren önemli bir araçtır.

 

Son teknolojiyi kullanan entegre proje yönetim yaklaşımı müşterilerinin iyi organize edilmiş stratejik ve teknolojik proje yönetim metodolojisinden yararlanmasını sağlayacaktır.

change management
Değişim Yönetimi
Kurum Kültürü & Yönetişim
Yeniden Yapılandırma
Re-Organizasyon

Geleceği Yönetmek için Değişimi Yönetmek

İş dünyasında oyunun kuralları değişiyor ve ancak bu değişime ayak uydurabilen firmalar varlıklarını sonraki nesillere taşıyabilecektir.

 

Firmaların büyük çoğunluğunu oluşturan aile şirketlerinin gelecek yöneticilerini bu çerçevede yeni kurallara göre yetiştirmeleri gerekliliğinin yanı sıra organizasyonel yapılarını, yönetişim modellerini ve bazı yönleriyle kurum kültürlerini tekrar ele almaları gerekmektedir.

 

Çalışanların da yer aldığı hızlı karar verme süreçleri ve liderliğin yeni tanımı, şirketlerin geleceğe daha uyumlu, rekabetçi ve başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak temel “Değişim Yönetimi” prensipleri olacaktır.

entrepreneurship
Girişimcilik
Start-up'lar
Melek Yatırımcılar
Girişim Sermayesi Yatırımları

Start-upları Hızlı Büyüyen Şirketlere Dönüştürmek için Stratejiler

Girişimcilik, özgür bir ruh ve çok çalışma gerektirse de bunlar bugünün dünyasında başarı için yeterli değildir.

 

Müşteri beklentilerini anlamak, mükemmel markalar ve pazarlama stratejileri geliştirmek, gerekli olan finansmanı bulmak veya yatırımcıya ulaşmak kritik derecede önemlidir.

 

Bununla birlikte start-upların başarılı ve hızla büyüyen birer şirkete dönüşebilmesi için esnek bir organizasyonel yapıya da sahip olması gerekir.

finance & invest
Finans & Yatırım
Yatırım Yönetimi
Fonlar & Finansman
Finansal Yönetim

Varlığa Dayalı Karma Fonlama ile Alternatif Finansman Çözümleri

Global ekonomi, belli periyotlarla sürekli bir krizle karşı karşıya kalmaktadır. Bu krizlerde çok az firma ayakta kalabilirken birçok firma maalesef varlığını sürdürememekte ve iflas etmektedir.

 

Firmaların sürdürülebilir finansman modelleri oluşturabilmelerinin yanında yatırımların devamlılığı ve sürekliliği için alternatif finansman Kaynakları geliştirmeleri de önemlidir.

 

Varlık fonları, emeklilik fonları, banka ve diğer finansal kuruluşların yatırım yapmasını sağlayacak varlığa dayalı karma fonlama yaklaşımı firmaların finansman sorunlarına çözüm getirebilecektir.

digital transformation
Dijital Dönüşüm
Yapay Zeka
Nesnelerin İnterneti
& Bulut Teknolojisi
Büyük & Akıllı Veri

Kollektif Zekâ için Kültürel Dönüşüm

Her geçen gün dünya yeni bir teknolojik gelişimi tecrübe ediyor. Yapay Zeka (YZ), Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti (Nİ), Robotların kullanımı ve diğer dijital gelişmeler dünyayı önceki endüstri devrimlerine kıyasla çok daha hızlı dönüştürüyor.

 

Firmaların büyük veriyi akıllı veriye dönüştürerek, yeni teknoloji ve sistemleri uygulayarak, kurum kültürünü değiştirerek ve çalışanların etkin katılımını sağlayarak iş modellerini ve organizasyonlarını bu dijital dönüşüme hazırlamaları gerekmektedir.

innovation
İnovasyon
Yenilikçi Çözümler
Akıllı Teknolojiler
Gelecek Vizyonu

İnovasyon Yeni Bakış Açıları Açılınca Gerçekleşir

İnovasyon geleceğin kendisidir ancak mevcut kurum kültürünün yeniliğe karşı direnç göstermesi ya da finansal kaynakların yetersizliği sebebiyle firmaların hayata geçirmekte zorlandığı bir olgudur.

 

İnovasyon, ancak iyi planlanmış stratejileri entegre eden sürdürülebilir sistemlerin tesis edilebilmesi durumunda firmalara fayda sağlayabilir.

 

Bu sebeple kurum kültürünün yenilikçi fikirlerin doğması için özgür bir ortam sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması önemlidir.

sustainability
Sürdürülebilirlik
Enerji Verimliliği
Çevreyi Koruma
Dengeli Büyüme

Sürdürülebilir Büyüme Her Zamankinden Çok Daha Önemli

Ekonomik, çevresel ve sosyal konuların iş dünyasında daha dengeli bir ağırlığı olduğu günümüz iş dünyasında sürdürülebilirlik her zamankinden çok daha önemli bir hal almış durumdadır.

 

Dijital dönüşüm ve değişim yönetimiyle birlikte Sürdürülebilirlik firmaların daha etkin ve etkili kaynak yönetimi sağlamaları ve sağlıklı büyümeleri açısından kritik derecede önem arzetmektedir.

global business
Global
Yatırım
Uluslararası Pazarlar
Pazara Giriş Stratejileri
Rekabet Stratejileri

Global Strateji Geliştirme, Yerel Koşullara Adaptasyon

Dünyadaki olumsuz politik gelişmelere rağmen, şirketlerin büyümeleri için global pazarlarda yer almaları önemli olmakla birlikte kendilerini hedef ülkelerdeki koşullara adapte edebilmeleri de kritiktir.

 

Yerel firmalarla rekabet edebilecek stratejiler geliştirme, üretim ve lojistik maliyetlerini düşürme, kabul gören güçlü markalar oluşturma global piyasalarda çalışma ve yatırım için önemli birer unsurdur.

m&a
Birleşme &
Satın Alma
Birleşme
Satın Alma
Ayrılma

Birlikte Büyüme ya da Ayrılma: Önemli Stratejik Kararlar

Birleşme, Satın Alma ve Ayrılma, bazı başarısız sonuçlara rağmen şirketlerin büyümeleri, pazar paylarını ve marka değerlerini arttırmaları açısından önemli stratejilerdir.

 

Yeni bir girişimi satın almak veya iki ya da daha fazla firmanın güçlerini birleştirmesi büyüme stratejileri için önemli adımlardır.

research
Araştırma
Analiz
Global Raporlar
Vizyon

Gelecek Stratejiler için Araştırma

Gayrimenkul, İnşaat, enerji, üretim, finans, perakende, turizm, eğitim, sağlık, teknoloji gibi alanlarda yapılan kapsamlı araştırmalar, bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların stratejilerini tekrar gözden geçirip geliştirmelerine yardım ederken devlet yönetimlerine de vatandaşlarına yönelik yenilenmiş, güncellenmiş en iyi uygulama ve hizmetleri sunmalarına olanak sağlayacaktır.

bottom of page